Mga Benepisyo ng Menstrual Cup

Mga Benepisyo ng Menstrual Cup

You might already have stumbled upon the menstrual cup before and ignored it. Or hearing of it for the first time made you laugh or cringe. The menstrual cup seems strange and intimidating, right? That’s the typical initial reaction when someone encounters a...
Paano Sukatin ang Taas ng Iyong Cervix

Paano Sukatin ang Taas ng Iyong Cervix

Maikling impormasyon tungkol sa cervix Ano ang hitsura ng cervix? Ano ang pakiramdam ng cervix? Bakit mahalagang sukatin ang taas ng iyong cervix? Paano sukatin ang taas ng iyong cervix? Your cervix height Ang taas ng cervix ay isa sa pinakamahalagang salik na dapat...